Teacher Data


Council Data  of Teachers MA Al Haq
Academic Year 2016-2017


 Data Dewan Guru MA Al Haq
Tahun  Pelajaran 2016-2017


NoNama LengakapP/ LTempat/ Lahir Tanggal  Lahir Pendidikan Terakhir /Tahun
1  Nashohah Sholakha, M,Kes L  Banyuwangi  12-04-1973

  S-2  Univ Airlangga Surabaya,2000

2  Zubaidah, S.Ag, S.Sos P  Banyuwangi   30-10-1967   S-1 PAI  STIT Al Mustaqim Negara 1996
3  Endang Widisunarti, Amd P  Banyuwangi   29-04-1970   D-3  Ekonomi Unedj 1999 
4  Elyawati Alsabet, S.Pd P  Banyuwangi  23-01-1981   S-1 Pend. Sej. IKIP PGRI Banyuwangi 2008
5  Bustanul Arifin, S.Hi L  Banyuwangi    12- 07 -1981   S-1  H. Islam IAIN  Surabaya 2008
6  Tafrika , S.Pd P  Banyuwangi     09 -12- 1988   S-1 Pend.MIPA Univ PGRI Banyuwangi 2013
7  Hayyi Mufti, S.Hum L  Banyuwangi  22-02-1983   S-1 Bahasa Arab UINi Malang 2005
8  Yudi Arfianto, S.Pd L  Banyuwangi  27-09-1979   S1 Pend. Bahasa Inggris  IKIP Tuban 2007
9 Yusril Amal, S.Pd L  Banyuwangi  12 Juli 1992   S1 Bhs Inggris Univ PGRI Banyuwangi 2013
10 Torekat, S.Pd L  Banyuwangi  13 Juli 1990   S1 Penjaskes Univ PGRI Banyuwangi
11 Wiwin Damayanti, S.Pd L Banyuwangi  14 April 1989   S1 Pend. Biologi Univ Negeri Malang 2014Banyuwangi, 2 Juli 2016 
Ketua Umum Yayasan  Pendidikan dan Sosial Al Haq
                                                                       
Ttd


 Drs. IMAM IHYA