Tasks and schedule of teachers'
PENUGASAN DAN  BEBAN  MENGAJAR  DAN TENAGA PENDIDIK  
GURU DAN KARYAWAN  MA  AL HAQ 
TAHUN 2016/ 2017


NO NAMA GURU PEMBINA KODE MAPEL KELAS JUML JUML JABATAN
X XI XII BEBAN
IPA IPS IPA IPS IPA IPS MINGGU
1 Nashohah Sholakha,Sp, S.kom, M.Kes A1  TIK  2 2 2 2 2 2 12
A2  Metamatika 

4
4 8 28 Kepala Madrasah
A3 Biologi
4
4
8B1 Sosiologi-Antro 4 4 4 12 24 Waka
2 Zubaidah, S.Ag, S.sos B2 Akidah Ahlak 2 2 2 2 2 2 12C1 Ekonomi 3
4
4 11

3 Endang W, SE C2  PKN  2 2 2 2 2 2 12 25 Wali Kelas


C3 Agrobisnis 1 12

4 Elyawati Alsabet, S.Pd D1  Geografi 3
4
4 11 30 Wali Kelas &
D2  Sejarah 2 3 2 4 2 4 17 Perpustakaa
D3 Salaon Kecantikan 1 1 2


E1 Qurdis 2 2 2 2 2 2 12 38 Wali Kelas
5 Bustanul Arifin, S.Hi E2  Fiqih 2 2 2 2 2 2 12E3  SKI 2 2 2 2 2 2 12E4  Tek. Otomotif 
1 1

2G1 FISIKA 4
4
5
13

7 Tafrika, S.Pd G2 Kimia  4
5
5
14 44 Ka. Administ


G3 MTK 4 4 5
4
17

9 Yudi Arfianto, S.Pd I1 B. Inggris

2 2 2 6 6 Guru
10 Yusril Amal, S.Pd J1 BHs Indonesia 4 48

J2 B.Inggris 2 2 2


6 26 Guru

J3 Seni Budaya 2 2 2 2 2 2 12
11 Hayyi Mufti, S.Hum K1 Bhs. Arab 2 2 2 2 2 2 12 12 Guru
12 Toriqot, S. Pd L1  Penjas 3 3 3 3 3 3 18 18 Guru
13 Wiwin Damayanti, S.Pd M1 Biologi 3
3 31

M2 Prakarya 2 2 2 2 2 2 12

M3 BHs Indonesia
4 4 4 4 16
JUMLAH 45 45 49 49 47 47 282 282

TEACHING SCHEDULE AND ACTIVITIES EXTRACURRICULAR   2016/2017 YEAR
الجدول الدراسي والأنشطة اللامنهجية
JADWAL PEMEBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER  TAHUN 2016 /2017HOURS MONDAY TUESDAY
ساعة الاثنين الثلاثاء
PEMINATAN PEMINATAN
JAM X  IPA X  IPS XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS X  IPA X  IPS XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS
07.00 -07.50 G2.KMIA C.2 PKN E1.QURDIS J3 S.BUDAYA D2.SEJARAH M3.B.INDO K1.B.ARAB E2 FIQIH D2.SEJARAH B1.SOSIO C.2 PKN M3.B.INDO
07.50- 08.40 G2.KMIA C.2 PKN E1.QURDIS J3 S.BUDAYA D2.SEJARAH M3.B.INDO K1.B.ARAB E2 FIQIH D2.SEJARAH B1.SOSIO C.2 PKN M3.B.INDO
08.40-09. 30 C.2 PKN J3 S.BUDAYA G2.KMIA E1.QURDIS M3.B.INDO B1.SOSIO E2 FIQIH K1.B.ARAB J3 S.BUDAYA D2.SEJARAH M3.B.INDO C.2 PKN
09.30- 10.20 C.2 PKN J3 S.BUDAYA G2.KMIA E1.QURDIS M3.B.INDO B1.SOSIO E2 FIQIH K1.B.ARAB J3 S.BUDAYA D2.SEJARAH M3.B.INDO C.2 PKN
10.20-10.30
10.30 -11.20 J3 S.BUDAYA D2.SEJARAH C.2 PKN M3.B.INDO G2.KMIA E1.QURDIS B2 AKIDAH B1.SOSIO K1.B.ARAB M3.B.INDO E1.QURDIS J3 S.BUDAYA
11.20- 12.10 J3 S.BUDAYA D2.SEJARAH C.2 PKN M3.B.INDO G2.KMIA E1.QURDIS B2 AKIDAH B1.SOSIO K1.B.ARAB M3.B.INDO E1.QURDIS J3 S.BUDAYA
12.10 -13.00 D2.SEJARAH E1.QURDIS M3.B.INDO C.2 PKN J3 S.BUDAYA B1.SOSIO E1.QURDIS B1.SOSIO M3.B.INDO K1.B.ARAB G2.KMIA D2.SEJARAH
13,00- 13.50 D2.SEJARAH E1.QURDIS M3.B.INDO C.2 PKN J3 S.BUDAYA B1.SOSIO E1.QURDIS C3.AGRO M3.B.INDO K1.B.ARAB G2.KMIA D2.SEJARAH
13.50-14.00
14.00-14.50
14.50-15.40
HOURS WEDNESDAY THURSDAY
ساعة الأربعاء الخميس
PEMINATAN PEMINATAN
JAM X  IPA X  IPS XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS X  IPA X  IPS XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS
07.00 -07.50 M2.PRAKARYA B2 AKIDAH G2.KMIA B1.SOSIO G3.MTK D2.SEJARAH L1 .PENJAS D1.GEOGRAFI G1.FISIKA B1.SOSIO M2.PRAKARYA A2.MTK
07.50- 08.40 M2.PRAKARYA B2 AKIDAH G2.KMIA B1.SOSIO G3.MTK D2.SEJARAH M1.BIOLOGI L1 .PENJAS G1.FISIKA B1.SOSIO M2.PRAKARYA A2.MTK
08.40-09.30 A1.TIK M2.PRAKARYA B2 AKIDAH D1.GEOGRAFI I1.B.INGGRIS E3.SKI M1.BIOLOGI L1 .PENJAS E3.SKI A1.TIK G3.MTK M2.PRAKARYA
09.30- 10.20 A1.TIK M2.PRAKARYA B2 AKIDAH D1.GEOGRAFI I1.B.INGGRIS E3.SKI M1.BIOLOGI J2.B.INGGRIS E3.SKI A1.TIK G3.MTK M2.PRAKARYA
10.20-10.30
10.30-11.20 L1 .PENJAS A1.TIK M2.PRAKARYA B2 AKIDAH E3.SKI C1.EKONOMI E3.SKI J2.B.INGGRIS G3.MTK L1 .PENJAS A1.TIK B2 AKIDAH
11.20- 12.10 L1 .PENJAS A1.TIK M2.PRAKARYA B2 AKIDAH E3.SKI C1.EKONOMI E3.SKI C1.EKONOMI G3.MTK L1 .PENJAS A1.TIK B2 AKIDAH
12.10 -13.00 G3.MTK D1.GEOGRAFI A1.TIK M2.PRAKARYA B2 AKIDAH I1.B.INGGRIS G3.MTK C1.EKONOMI L1 .PENJAS D1.GEOGRAFI E2.FIQIH A1.TIK
13,00- 13.50 G3.MTK D1.GEOGRAFI A1.TIK M2.PRAKARYA B2 AKIDAH I1.B.INGGRIS G3.MTK C1.EKONOMI L1 .PENJAS D1.GEOGRAFI E2.FIQIH A1.TIK
13.50-14.00

EKTRAKURIKULER
14.00-14.50
14.50-15.40
HOURS FRIDAY SATURDAY
ساعة الجمعة السبت
PEMINATAN PEMINATAN
JAM X  IPA X  IPS XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS X  IPA X  IPS XI IPA XI IPS XII IPA XII IPS
07.00-07.50 G1.FISIKA J1.B.INDO A2.BIOLOGI E2.FIQIH L1 .PENJAS C1.EKONOMI J2.B.INGGRIS E3.SKI A2.BIOLOGI J2.B.INGGRIS G1.FISIKA E2.FIQIH
07.50- 08.40 G1.FISIKA J1.B.INDO A2.BIOLOGI E2.FIQIH L1 .PENJAS C1.EKONOMI J2.B.INGGRIS E3.SKI A2.BIOLOGI J2.B.INGGRIS G1.FISIKA E2.FIQIH
08.40-09. 30 C3.AGRO D1.SEJARAH G3.MTK C1.EKONOMI K1.B.ARAB L1 .PENJAS E3.SKI L1 .PENJAS G1.FISIKA C1.EKONOMI A2.BIOLOGI B1.SOSIO
09.30- 10.20 C3.AGRO D1.SEJARAH G3.MTK C1.EKONOMI K1.B.ARAB L1 .PENJAS E3.SKI D1 SEJARAH G1.FISIKA C1.EKONOMI A2.BIOLOGI B1.SOSIO
10.20-10.30
10.30-11.20 G1.FISIKA K1.B.ARAB J1.B.INDO G3.MTK I1. B.INGGRIS L1 .PENJAS A2.BIOLOGI C1.EKONOMI
11.20-12.10 G1.FISIKA K1.B.ARAB J1.B.INDO G3.MTK I1. B.INGGRIS L1 .PENJAS A2.BIOLOGI C1.EKONOMI
12.10 -13.00 L1 .PENJAS J1.B.INDO E2.FIQIH M2.PRAKARYA G2.KIMIA A2.MTK
13,00- 13.50 L1 .PENJAS J1.B.INDO E2.FIQIH M2.PRAKARYA G2.KIMIA A2.MTK
13.50-14.00

EKTRAKURIKULER
14.00-14.50
14.50-15.40
Catatan

Hari Jum'at  Jam Belajar di mulai 06,30 WIB

Kepala Madrasah

Ttd
NASHOHAH SHOLAKHA, SP,M.KES